avtobusi
avtobusi
home მთავარი სკოლა აქტივობები გალერეა ბმულები კონტაქტი
1-10-2019, 16:29
სსიპ ქალაქ თბილისის N 142 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 1 ოქტომბერს მუშაობა დაიწყო მშობლიური ენის წრემ. ( 4/დ კლასი. მასწავლებელი ნ.თვალიაშვილი )
1-10-2019, 16:00
სსიპ ქალაქ თბილისის N 142 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 1ოქტომბრიდან მუშაობა დაიწყო სპორტულმა წრემ "ჩვენ გვიყვარს ფრენბურთი" ( მე-10,11,12 კლასი. მასწავლებელი გია აფციაური)
30-09-2019, 16:05
თბილისის N 142 საჯარო სკოლის
დაწყებითი კლასების პედაგოგის
ეკა გულაშვილის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა
2019 წელი


,,მეორე კლასის მოსწავლეთა გამართული კითხვის უნარების გააქტიურების გზები და საშუალებები“
30-09-2019, 10:40
ს.ს.ი.პ ქ. თბილისის N142საჯარო სკოლის პედაგოგის
ლელა არჩვაძის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
როგორ გავზარდოთ წიგნიერების დონე სწავლების დაწყებით საფეხურზე (ქართული ენა)
„პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციებია:
ა) წიგნიერება. ტრადიციული გაგებით, სიტყვა "წიგნიერება" გულისხმობს კითხვის, წერის, მოსმენისა და ლაპარაკის მიზნით ენის გამოყენების უნარს. დღეს ამ ცნების შინაარსი გაცილებით მეტს მოიცავს; თანამედროვე გაგებით, წიგნიერება არის ცვალებად კონტექსტში კითხვის, წერის, ინფორმაციის დამუშავების, იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის, გადაწყვეტილების მიღებისა და პრობლემების მოგვარების უნარი იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იძენს;“
ესგ.
თბილისი 2018/19 სასწავლო წელი.
27-09-2019, 15:30
სსიპ ქალაქ თბილისის N 142 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 1ოქტომბრიდან მუშაობას იწყებს სპორტული წრე "მძლეოსნობა" ( 3/ე კლასი. მასწავლებელი მანანა კავკასიძე )
27-09-2019, 13:01
სსიპ ქალაქ თბილისის N 142 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 27 სექტემბრიდან მუშაობა დაიწყო ქართული ენისა და ლიტერატურის წრე. ( 2/1 კლასი. მასწავლებელი ნ.ბახტურიძე )
26-09-2019, 16:07
სსიპ ქალაქ თბილისის N 142 საჯარო სკოლაში 2019 წლის 26 სექტემბერს მუშაობა დაიწყო გეგრაფიის სასკოლო წრემ "მსოფლიოს ირგვლივ" ( 7/4 კლასი. მასწავლებელი ალვინა ეგიაზაროვა)
26-09-2019, 14:35
ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის 142-ე საჯარო სკოლის პედაგოგის
ლილიანა გვიჩიას
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
თემა: ჰაგიორაფიული მწერლობის მიმართმოსწავლეთა
დაბალი ინტერესის მიზეზების კველევა საშუალო საფეხურზე
თბილისი 2018/19 სასწავლო წელი.
26-09-2019, 13:03
ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის 142-ესაჯარო სკოლის პედაგოგის
ია გიგოლაშვილის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
თემა: მოსწავლეთა ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ტრანსფერის უნარის განვითარების ხელშეწყობა მათემატიკისგაკვეთილზე.
„იმისთვის რომ მოსწავლეებმა შეძლონ ერთ საგანში ათვისებული ცოდნის სხვა კონტექსტში, სხვა დისციპლინაში გამოყენება, მათ უნდა ისწავლონ კავშირების დამყარება-,, დაკავშირება“. ეს კი გაგების აუცილებელი საფუძველია.“
დევიდ პერკინსი
თბილისი 2019 სასწავლო წელი.
20-09-2019, 10:57
ს.ს.ი.პ. ქ. თბილისის 142-ე საჯარო სკოლის პედაგოგის
მაყვალა გერმანოზაშვილის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
თემა: დაწყებით საფეხურზე, კერძოდ,V’კლასში მხატვრული ნაწარმოებისადმი მოსწავლეთა დაბალი ინტერესის მიზეზის დადგენა, პრობლემის გამოკვეთა, შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვა, განხორციელება, პრობლემის გადაჭრის გზების მოძებნა.
თბილისი 2018/19 სასწავლო წელი.
17-09-2019, 16:20
ამაღლებული განწყობით დაიწყო ახალი სასწავლო წელი თბილისის 142-ე საჯარო სკოლაში. ყვავილების თაიგულებით, სიყვარულით სავსე სახეებით ულოცავდნენ მონატრებული მოსწავლეები მასწავლებლებს ღირსშესანიშნავ დღეს. მშობლიური სკოლა სადღესასწაულოდ მაგნიტივით იზიდავდა მოსწავლეებს, მშობლებს,ბებია-პაპებს, შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად სკოლის ეზოში თავიანთ სანუკვარ დროს, ბავშვობას დაჰბრუნებოდნენ.
30-07-2019, 21:09
სსიპ ქალაქ თბილისის 142-ე საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებლის დონარა სულამანიძის ინდივიდუალური პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა,
ტექსტური ამოცანების  გაგება - გააზრების უნარის განვითარება მათემატიკის გაკვეთილზე V კლასში.
თბილისი 2018-2019 სასწავლო წელი
იხილეთ კვლევის ბმული: https://drive.google.com/file/d/1s0lmui6x2Y-OvuFSx4MoUNcODBJyThPM/view?fbclid=IwAR0bX062yvbbFuE8hMeRh9gKtHZ9Hu5VlTeTkB39yAokjrNWsFuXMBENU8U 
1-07-2019, 12:41
სსიპ ქ. თბილისის N 142-ე საჯარო სკოლის მასწავლებლის
ნანა მეტრეველის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
თემა: „როგორ გავაუმჯობესოთ პუნქტუაციის მართებულად გამოყენება სწავლების დაწყებით საფეხურზე“
„ ენის გრამატიკული ასპექტი თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი და ძახილის წინადადებების ამოცნობა და გამოყენება; სასვენი ნიშნების ამოცნობა და გამოყენება ნასწავლ კონტექსტებში“.
ესგ. 2018-2024წ.
თბილისი 2018/19 სასწავლო წელი
1-07-2019, 12:18
ს. ს. ი .პ. ქ. თბილისის 142-ესაჯარო სკოლის პედაგოგის
მანანა ხულუზაურის
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიში
თემა: როგორ დავეხმაროთ 1კლასის მოსწავლეებს კითხვის საწყისი უნარების განვითარებაში
„როცა ადმიანი კითხვას წყვეტს, აზროვნებასაც წყვეტს.“
დენი დიდრო
28-06-2019, 15:08
კვლევის ანგარიში
სსიპ 142–ე საჯარო სკოლის
ინგლისური ენის მასწავლებლის
ეკატერინე ტაბატაძის
ინდივიდუალური პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა
სასწავლო რესურსების მნიშვნელობა სიღრმისეული
სწავლის ხელშესაწყობად
თბილისი
2017-2018        © თბილისის 142-ე საჯარო სკოლა